Hendek değil, özyönetim

Devlet şiddetini meşrulaştıran hendek erbaplarına soru: İlk hendekler nerede ve ne zaman kazıldı? 6-7 Ekim 2014’teki Kobanê olayları sonrası kitlesel tutuklama kampanyasına karşı koymak adına Cizre’de kazıldı. Müzakereler sonucu hendekler kapatıldığında ne oldu? 12 yaşındaki Nihat Kazanhan oyun oynarken hiç hendek kazılmamış diğer bir mahallede vuruldu. Sonra hendekler yeniden kazıldı. O günden bu yana, Kürtler devlet şiddetinden azade alanlar yaratmayı bir mecburiyet olarak görüyor. / HARUN ERCAN devamı

“İspanya İç Savaşı’ndaki gibi yapalım!” mı? – Ertuğrul Özkök ve “Uzlaşma”

Ertuğrul Özkök seçim öncesinde başladığı ibretlik İspanya İç Savaşı hikayelerine devam etmiş. Özkök’ün bu meselden çıkardığı sonuç, mesela 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını unutmak, geçmişe bir sünger çekip yeniden kardeşleşmek. Ama bu ayartmaya kapılmaksızın Özkök’ün tarihi çarpıttığını ve bugüne ilişkin olarak “olmayacak duaya âmin” demeye çalıştığını söylemek gerekiyor. / FERİT BURAK AYDAR devamı

Mülteciler giderken: Vicdan siyasetinin yetersizliği ve politika arayışları

“Geçici koruma” ile Türkiye’nin vaat etmediği geleceği ölümü göze alarak Avrupa’da arayan Suriyeli mültecilerle ortak bir kaderimiz var: Beyaz yakalıların, okumuşların, servet sahibi olmayanların, emeğin ucuzlamasıyla boşa çıkmış olanların da burada bir geleceği yok, Avrupalı yoksulların da Avrupa’da bir geleceği yok. Zizek’in dediği gibi, bir mültecinin refah rüyası olarak bir Norveç rüyası da yoksa, o zaman mültecilerin yaşadıkları ülkelerin mücadeleleriyle ortaklaşma vakti çoktan gelmiştir. / GÖKSUN YAZICI devamı

Üçüncü havalimanı: Bir özgürlük hikâyesi

Basın içindeki kalemşörler (!) üçüncü havalimanından bahsederlerken, havalimanının tüm “millet”in kullanımı için inşa edildiğini bir önkabul olarak alırlar. Ne var ki, bırakalım uçak biletini, minibüs ücreti dahi çıkışmayan yüz binlerce insanın üçüncü havalimanını kullanmak noktasında ne kadar özgür oldukları, kesinlikle sorgulanması gereken bir mesele olarak durmaktadır. Mesele, özgürlük kavramı bakımından bir kez de Isaiah Berlin eşliğinde irdelenmelidir. / ÖNDER KULAK devamı

Tuncel Kurtiz: Uçmaya varmak

2013’te aramızda ayrıldığında, Tuncel Kurtiz’i Roll’da yaptığımız iki söyleşiden derlediğimiz kolajla uğurlamıştık. Vefatının ikinci yıldönümünde aynı derlemeyle büyük ustaya selâmımızı gönderiyoruz: Hû dost, hû! devamı

İki seçim arasında siyaset ve medya

7 Haziran seçimlerinden sonra memleketin üzerinden bir buldozer geçti, geçiyor. Cizre’de çocuklar öldürülüyor, kiralık katiller tehditler savuruyor, egemen medya yalan dolanla dolup taşıyor. Herkes cumhurbaşkanına hakaret ediyor, herkes terörist… Neden? / RAGIP DURAN devamı

Oremar/Dağlıca’da medyatik felaket: Yanlış yöntem doğru sonuç vermez!

Medya, siyasî ve askerî alanın en net yansıdığı mecra. Medyadaki aksaklıklara bakarak siyasi alanı gözlemek mümkün. Tersi de doğru. Gerçekler ancak belirli bir süre ve belirli bir kesim için gizlenip tahrif edilebiliyor. Barışçı yaklaşım egemen olsa, Türk askerinin, Kürt silahlı militanının, sivillerin de ölümleri bir ölçüde engellenebilir. / RAGIP DURAN devamı

Operasyon toplumu

Özgürlüğün güvenlik adına ilgası, bir iktidarın yönetmekte demokratik kanalları kullanma kabiliyetini yitirdiğinin en eski ve en kaba işaretidir. Zaten bu operasyon çılgınlığının, hegemonyanın yitmesinden kaynaklanan bir telaşın dışavurumu olduğunu söylemek zor değil. / UTKU ÖZMAKAS devamı

Gökkuşağının çocukları

Dostlarımız Boysan Yakar, Zeliha Deniz ve Mert Serçe’yi çok genç yaşlarında, elim ve saçma bir trafik kazasında yitirdik. Uzun yıllardır LGBTİ ve feminist mücadelenin neferlerinden, Gezi’nin mimarlarındandılar. Express’in Gezi özel sayısı için LGBT Blok adına Boysan ve Zeliş’le de konuşmuştuk… devamı

Yeni Guernica ve Bonapartizm: On numara kübistsin canım

7 Haziran sonrası iyice alenileşen, 14 Ağustos’ta da resmen ilan edilen “saray darbesi” üzerine 18 Brumaire ve Louis Bonaparte yorumları, değerlendirmeleri artık anaakımda da yaygınlık kazandığına göre, Şubat-Mart 2014’e zaplayalım, Express’in 140. sayısındaki Meram’a bağlanalım. devamı