İmralı Süreci ve AKP’nin yeni stratejisi: ZoZo’lara karşı LoLo’lar mı?

Kürt sorununun barışçıl çözümü için başlatılan süreç çeşitli bentlerle karşı karşıya olsa da, taraflar şimdilik kararlılıklarını sürdürüyor. Peki, Öcalan nasıl bir çözüm formülü öngörüyor? Kürt hareketi ve Öcalan, Ermeni “lobileri” konusunda hemfikir mi? AKP’nin “çözümü” “yeni Osmanlıcılık” söylemiyle öne çıkan Ahmet Davutoğlu’nun hattında mı gelişiyor? Taraflar çözümden ne anlıyor? Bu soruların yanıtlarını bulmaya çalıştığımız Express’in mart sayısındaki yazıyı bir de buradan nakledelim. / İRFAN AKTAN

AKP’nin Abdullah Öcalan’la imtihanı

“İmralı süreci”, umut kadar kaygı da doğurdu. Nasıl bilgilendirildiği, bu sürece dair aslında ne dediği meçhul olan Abdullah Öcalan’ın idamından bahsedilirken muhatap kabul edilmesi ve BDP’nin devredışı bırakılması, AKP’nin kalıcı bir barış projeksiyonundan yoksun olduğunu düşündürüyor. Peki Öcalan Kürt siyaseti açısından ne anlam ifade ediyor? Liderlik anlayışı ne, örgütünü genişleterek ayakta tutmayı nasıl başarabildi, “ulus-devlet” yorumunda devletle uyuşması mümkün mü? Yakından bakalım. / İRFAN AKTAN

Abdullah Öcalan’ın “kudreti”

Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan’ın fikirlerini beyan edememesi Kürt hareketi üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yaratsa da, kendisine uygulanan tecrit ve baskı, ona yönelik sempati ve bağlılığı da artırıyor. Peki nasıl oluyor da Kürtler ve Kürt hareketi, Öcalan’ın özgürlüğünü Kürtlerin özgürlüğüyle eşanlamlı görüyor? Biraz geriye sararak bakalım. / İRFAN AKTAN

Bir gazetecinin “leş” hayalleri

Devletler, savaş sıradanlaşmaya başladığı andan itibaren kaybetmeye başlar. Oysa Türkiye (AKP?), savaş sıradanlaştığı ölçüde başarılı olacağını düşünüyor. Ancak ne AKP yeni bir yöntem uyguluyor ne de medya yeni bir habercilik yapıyor. Türkiye medyasının “haberleri” seksen yıl öncesinden devralınmış zihniyetin tezahüründen başka bir anlam ifade etmiyor. / İRFAN AKTAN

Kürtlerin zikirmatikle imtihanı

Gülen cemaati olmak üzere pek çok organizasyonun bölgedeki mülkî amirliklerce desteklendiği iddia ediliyor. Zira bu faaliyetlerin Zerdüştlükle “suçlanan” PKK ile mütedeyyin tabanı arasında mesafe açtığına inanılıyor. Zikirmatikten camiye, pansiyondan özel eğitim kurumlarına kadar Kürt hareketiyle devlet arasında çeşitli araçlar üzerinden örtük bir mücadele yürütülüyor. / İRFAN AKTAN

Çukurca’da neler oluyor?

15 Ağustos öncesi ve sonrasında PKK militanlarının bölgedeki etkinlikleri, hükümetin tüm sansür mekanizmalarını devreye sokmasına rağmen öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kırsal alanda etkinliğini artıran PKK’nin sonbahara doğru eylemlerini daha da sıklaştırması muhtemel görünüyor. İki temel soru var karşımızda: PKK ne yapmaya çalışıyor? Devlet erkânı neden “misliyle yanıt verilecek” demeçleri yerine süreci geçiştirmeye çalışıyor? / İRFAN AKTAN

Ne ben Şemdinli’den çıkayım ne sen hapse gir!

Bölgeden edindiğimiz izlenimlere göre hem örgüt hem de TSK yeni ve yoğun bir savaşın hazırlığı içinde. Pek çok karakol yeniden inşa edilirken, bölgedeki profesyonel asker sayısı da artırılıyor. Her iki tarafın da yeni sürece dair son sözünü söylemediği aşikâr. / İRFAN AKTAN

Kürtler için hasat zamanı

Türkiye Suriye politikasından geri adım atmazken, beklemediği hareket Kürtlerden geldi, çeşitli Suriye şehirlerinde “Demokratik Özerklik” ilan edildi. KCK operasyonlarının, BDP Diyarbakır mitinginin engellenmesinin, Öcalan’ı tecritte tutmakta ısrarın bu uluslararası gelişmelerle ilgisi var mı? “Bölgede hava durumu”na bağlanıyoruz.

PKK ne zaman silah bırakır?

AKP’nin Kürt açılımı bir ileri iki geri şeklinde tezahür ederken, örgütün silah bırakması ön şart olarak masaya sürülüyor. AKP’nin müttefik arayışları ve farklı kesimlere yaslanan yeni stratejileri bu şiddet sarmalına son verebilir mi? Örgütü ayakta tutan “ideolojik gerekçe” tamamen ortadan kalktı mı? “Bölgede hava durumu”na bağlanıyoruz… / İRFAN AKTAN

Kürt hareketi ayrışıyor mu?

Leyla Zana’nın Hürriyet’e verdiği mülâkatta (14 Haziran) dile getirdiği düşünceler şahsî değil; Kürt hareketi içindeki belli bir kesimin ortak görüşleri. Peki, AKP, Barzani ve ABD üzerinden Kürt sorununa çözüm öneren bu kesim kimlerden oluşuyor? Meselenin tarihçesine uzanarak kısa bir tur atalım… / İRFAN AKTAN