Express 144 (Yaz 2016)

 

 • Meram: Hem parola hem pusula: 3D

Şehir Hatları

 • “İkinci emir” sonrasında Yüksekova –Erselan Aktan
 • Paris’te Nuit Debuit –Yücel Göktürk

Sanat & Hayat

 • Sergi: Walter Benjamin’in Tarih Kavramı Üzerine Bir Sergi DenemesiEzgi Bakçay / Patrizia Bach / Neriman Polat
 • Sergi: Aret Gıcır’ın Günden Güne‘si / Sevan Değirmenciyan
 • Gürsel Korat’la Unutkan Ayna üzerine
 • Ermenilerin âhıyla yaşamak –Nurcan Baysal

Mavi Daktilo

 • Şarkın garp ıstırabı –Ragıp Duran

Günce

 • İçerde dışarda hücreler –Meral Camcı

Hal ve Gidiş

 • Dünya anayasalarında laiklik –Taha Parla
 • 7 Haziran’dan bugüne HDP / Selahattin Demirtaş

Ekonomi-politik

 • G7 zirvesi ve çatallanan yollar –Ümit Akçay
 • Üretimde ve işyerinde işçi hâkimiyetinin güncel tarihi / Dario Azzelini

Ekoloji-politik

 • Yeşil kapitalizmin ayak oyunları –Mehmet Baki Deniz
 • “Altıncı Yok Oluş”un eşiğinde –Bülent Şık

Ağır Express

 • Sınıf, kültür, haz: Önce ekmek, buzlu rakılar, süslü tokalar… –Demet Ş. Dinler
 • Hazzın üç çehresi –Jean-Claude Milner

X-Files

 • Ayhan Geçgin’in düşünce deneyi –Nurdan Gürbilek

Meşin Yuvarlak

 • Onsayt olmak ya da olmamak: İbrahim Altınsay’la sezon değerlendirmesi

Müzik Dolabı

 • D’Angelo ve Black Messiah
 • Beatles şarkıları ve Kara Plak Yayınları / Betül Kadıoğlu

Astro Astro

Dil Tarih Coğrafya