Express 137 (Ağustos-Eylül 2013)

Ergenekon süreci, yargıda AKP-Cemaat ilişkisi ve Gezi Direnişi Ergenekon davası astronomik cezalarla son buldu. Peki suç neydi, yargılanan cürümler mi, yoksa kimlikler ve siciller miydi? AKP-Cemaat ilişkisi yargıda nasıl tezahür ediyor, Cemaat’in 13 Ağustos bildirisinin sebeb-i hikmeti ne? Ergenekon sürecine destek veren kesimlerin pusulası onları nereye götürdü? Ve bu bağlamda, Gezi direnişi neye delâlet etti? […]