BİR+BİR 23 (Haziran 2013)

Osman Hamdi’nin neo-Osmanlılara selâmı var Camideyiz, kahramanımız rahleye oturmuş… Yerdeki kitaplar Kur’an mı yoksa? Sene 1901… Dönem istibdat dönemi, tahtta “müstebit” II. Abdülhamit var. (…) Osman Hamdi’nin yüz küsur sene önce yaptığı, yüz küsur sene sonra yapılabilir mi? O günlerin istibdat rejiminin tahammül ettiğine, bugünlerin müstebitleri tahammül edebilir mi? 1901’den 2013’e, nereden nereye… 13. İstanbul […]

David Harvey’e açık mektup

Son dönemde Sel ve Metis yayınları tarafından çalışmaları Türkçe de yayımlanan, tarihsel materyalizmi coğrafya bilimiyle harmanlayan, kentsel mücadelenin önemli kuramcılarından David Harvey, 9 ve 12 Haziran tarihlerinde Bilgi Üniversitesi’nde iki konuşma yapmak üzere İstanbul’a geliyor. Toplumun şehircilik hareketi İMECE, Bilgi Üniversitesi’nin soylulaştırmadan sendika karşıtlığına, küresel sermaye bağlantılarından ifade özgürlüğü engellemelerine uzanan bir dizi faaliyetini açık bir mektup vasıtasıyla Harvey’e iletiyor.
Open Letter to David Harvey

Suriçi’nde müsadereye devam

Gün geçmiyor ki, İstanbul’un tarihî yarımadasından barınma hakkının ihlaline dair bir haber gelmesin. Şimdi de hedefte Eğrikapı mahallesi var. Kent Hareketleri durumu tespit etmek ve dayanışma için mahalleliyle buluştu, mücadele yöntemlerine dair fikir alışverişinde bulundu. Birdirbir.org, Eğrikapı toplantısından bildiriyor.